Jdi na obsah Jdi na menu
 

675/1920 Sb.
 
Nařízení
 
vlády republiky Československé
 
ze dne 22. prosince 1920
 
o organisaci úřadů potravní daně na čáře.
 
 
   Na základě § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 264 Sb. z. a n., o
   potravní dani na čáře, nařizuje se:
 
   § 1.
 
   Výkonnou službu u úřadů potravní daně na čáře konají:
 
   1. úředníci potravní daně na čáře,
 
   2. pohraniční finanční stráž, a přechodně
 
   3. dosavadní úředníci a zřízenci obecní, dokud nebyli finanční správou
   na základě § 19 zákona o potravní dani na čáře ze dne 14. dubna 1920,
   č. 264 Sb. z. a n., do státní služby převzati nebo dosavadní služby
   zproštěni.
 
   § 2.
 
   Úředníci potravní daně na čáře přeřaďují se do skupiny D služební
   pragmatiky, a platí pro ně předpisy stejné jako pro důchodkovou
   kontrolu, zřízenou zákonem ze dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. a n.
   z r. 1920, pokud se tyto předpisy dají uvést v soulad se zvláštním
   rázem služby u úřadů potravní daně na čáře.
 
   Doplňování úředníků potravní daně na čáře děje se zpravidla úředníky
   důchodkové kontroly, při čemž se tito přeřaďují s týmž platem a
   pořadím.
 
   § 3.
 
   Úřední tituly úředníků potravní daně jsou.
pro XI. hodn. tř. asistent úřadu potravní daně,
 
pro X. hodn. tř. oficiál úřad potravní daně,
 
pro IX. hodn. tř. revident úřadu potravní daně,
 
pro VIII. hodn. tř. správce úřadu potravní daně,
 
pro VII. hodn. tř. vrchní správce úřadu potravní daně.
 
   § 4.
 
   K působnosti úředníků potravní daně náleží vedle úkolů, uložených
   důchodkové kontrole a přizpůsobených agendě potravní daně na čáře a
   spojených daní a dávek, hlavně vybírání potravní daně na čáře a
   spojených státních a jiných veřejných daní a dávek.
 
   § 5.
 
   Pro pohraniční finanční stráž, přidělenou k službě při potravní dani na
   čáře, platí vládní nařízení ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n., a
   příslušné předpisy, pokud se dají uvésti v soulad se zvláštním rázem
   služby u úřadů potravní daně na čáře; kromě toho lze příslušníků
   pohraniční finanční stráže, zvláště oněch, kteří složili předepsanou
   odbornou zkoušku úřednickou, dle potřeby používati též k vybírání daní
   a dávek. Pro tyto poslednější příslušníky může býti obdobně použito
   předpisů o celních výběrčích (zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 77 Sb. z.
   a n., a vládní nařízení ze dne 18. května 1920, č. 360 Sb. z. a n.) a
   upravují se pro ně úřední tituly takto:
 
   pro XI. hodn. tř. výběrčí potravní daně,
 
   pro X. hodn. tř. vrchní výběrčí potravní daně,
 
   pro IX. hodn. tř. kontrolor potravní daně,
 
   pro VIII. hodn. tř. vrchní kontrolor potravní daně.
 
   § 6.
 
   Zkoušky úředníků potravní daně a zřízenců pohraniční finanční stráže
   zaměstnaných při úřadech potravní daně řídí se předpisy, platnými pro
   důchodkovou kontrolu a pohraniční finanční stráž se zvláštním zřetelem
   k předpisům o daních a dávkách, vybíraných při potravní dani na čáře, a
   k potřebě praktických znalostí služby účetní a pokladniční.
 
  Zkoušky dle předpisů pro důchodkovou kontrolu a pohraniční finanční
   stráž již vykonané nutno pro službu při potravní dani na čáře doplniti
   praktickými znalostmi služby účetní a pokladniční.
 
   § 7.
 
   Ministerstvo financí může ve výjimečných případech z důvodů zřetele
   hodných   prominouti   složení   odborných zkoušek, předepsaných pro
   důchodkovou kontrolu dle ustanovení vládního nařízení ze dne 4. března
   1920, č. 157 Sb. z. a n., dosavadním úředníkům potravní daně, převzatým
   do služby státní na základě § 19 zákona o potravní dani na čáře ze dne
   14. dubna 1920, č. 264 Sb. z. a n., pokud ten který úředník má plnou
   způsobilost k samostatnému vedení úřadů.
 
   Totéž platí ohledně odborné zkoušky, předepsané pro dosažení úřednické
   hodnosti v pohraniční finanční stráži, pokud jde o dosavadní zřízence
   potravní daně.
 
   § 8.
 
   Ministerstvo financí stanoví zásady, dle kterých se povolují úředníkům
   dietní a cestovní paušály a zřízencům stravné až do výše požitků tohoto
   druhu, vyměřených pro důchodkovou kontrolu a pohraniční finanční stráž.
 
   § 9.
 
   Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1921.
 
   Provedením jeho pověřuje se ministr financí.
 
   Černý v. r.
 
   Dr. Popelka v. r.
 
   Dr. Kovařík v. r.
 
   Dr. Engliš v. r.
 
   Dr. Mičura v. r.
 
   Dr. Burger v. r.
 
   Dr. Procházka v. r.
 
   Dr. Hotowetz v. r.
 
   Dr. Fatka v. r.
 
   Dr. Gruber v. r.
 
   Dr. Fajnor v. r.
 
   Husák v. r.
 
   Průša v. r.
 
   Dr. Brdlík v. r.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

What you necessary to remember about dear blood oppression

(AUphopsysasp, 8. 10. 2018 5:07)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-tadalafil-20mg-pas-cher/

Elevated Blood Insist upon associated with older people

(AReuccumrirm, 28. 7. 2018 10:30)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-pas-cher-juillet/